Snøen som kom i mars, redder påsken i nord

> Lesetid: 2 minutter <

Det er mye snø mange steder i landet. I fjellområdene på Østlandet er det mer snø enn normalt. I nord reddes påsken av ny snø.

Det er mange år siden vi har hatt like mye snø, landet sett under ett, som det vi har til påske i år, melder NVE i en pressemelding.

– Hadde påsken kommet for tre- fire uker siden, hadde det blitt en nitrist ski-affære mange steder i de nordligste fylkene sier Heidi Bache Stranden i NVE.

De siste ukene har det kommet snø. Nå er det mer snø enn normalt langs kysten av Nordland og Troms og omtrent normale snøforhold andre steder.

Målestasjonene til NVE og snøkartene i SeNorge viser at det er mer snø enn normalt på store deler av Østlandet og i deler av Nordvestlandet og Trøndelag.

– For de som bor nær Oslo og vil ha en kortreist skitur i påsken, er det nok snø til fine skiturer i flere av markene nord og vest for Oslo, sier Stranden.

Snørikt på Østlandet

I fjellområdene på Østlandet er det mer snø enn normalt. Snøkartene viser at det på 500 meter over havet, i gjennomsnitt, er mer enn én meter snø på Sør- og Østlandet.

Ifølge snøkartene i SeNorge må vi tilbake til 2018 for å finne en vinter som er i nærheten av like bra når det gjelder snømengder på Østlandet.

Heidi Bache Stranden i NVE

Det bekreftes av snødybdemålerne til MET.

På fjellet vest på Østlandet er snømengdene tilnærmet normale eller litt under, slik som på målestasjonen på Sognefjellet. Den viser 1,5 meter snø.

En snørik vinter i marka rundt Oslo

På NVE sin målestasjon på Brunkollen vest for Oslo er det 86 centimeter snø. Ikke siden 2007 har det vært like mye.

Målingene viser at det kun er i 1994, 1995 og 2007 det har vært mer snø her. Målingene startet i 1982.

Som normalt på Vestlandet og i fjellet i Trøndelag

I fjellet på Vestlandet er det omtrent slik det pleier å være på denne tiden. Det har vært snø ned til havnivå, men det generelle bildet er at det er bart i en stripe langs kysten av Rogaland og Vestland. på 500 meter over havet er det i gjennomsnitt 1,3 meter snø i flere av fylkene på Vestlandet.

På NVE sin målestasjon Myrkdalen utenfor Voss, som er kjent som et snørikt sted, er det målt 1,7 meter snø.

– Det bør være nok snø til hele påsken, slår Heidi Bache Stranden fast. 

Sjekk selv

Du kan sjekke snøforholdene på snøkartene i SeNorge.no. Der finner du kart over snøforholdene, data fra målestasjoner, satellittbilder og webkamerabilder.

Fakta: Noregs vassdrags- og energidirektorat

  • Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar.
  • NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging.
  • NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →

1 thought on “Snøen som kom i mars, redder påsken i nord

Comments are closed.