Søk støtte: Tilskudd til frivillige lag som rydder historiske ferdselsårer

> Lesetid: < 1 minutt <

Ferdselsårene må ha blitt benyttet til ferdsel og transport i tidligere tider eller være knyttet til et historisk tema. Første søknadsfrist er allerede 15. februar.

Riksantikvaren skal i år fordele 2,5 millioner kroner til frivillig arbeid med lokale, historiske ferdselsårer. Lag og foreninger kan søke via sin fylkeskommune eller Sametinget om tilskudd på inntil 100.000 kroner, melder Riksantikvaren i en pressemelding.

Frivillighetens år 2022

– Historiske spor i form av stier og veier kan vitne om for eksempel samfunnsutvikling og handelsruter i tidligere tider. Mange gamle ferdselsårer kan være fine turveier i dag, og i tillegg legge til rette for økt lokalhistorisk kunnskap om nærmiljøet, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Regjeringen ved Klima- og miljødepartementet bevilger midlene som en del av frivillighetens år 2022.

Det må søkes om tilskudd til et konkret tiltak som skal utføres i 2022. Søknadsfristene er i tidsrommet 15. februar til 15. mars. Interesserte søkere finner detaljert informasjon på Riksantikvarens sider, Sametingets sider eller regionalforvaltningen i fylkeskommunen.

Fakta: Frivillighetens år

  • Frivillighetens år er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding.
  • Lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere er med for å synliggjøre og aktualisere frivilligheten
  • Årets markeres fra nord til sør, på digitale og analoge flater og i både fysiske og digitale arrangementer.
Merk: Dette innholdet ble publisert for 2 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →