Stor snøskredfare: – Unngå alt skredterreng

> Lesetid: 2 minutter <

Flere steder i landet er det nå svært lett å løse ut snøskred. Rådet fra snøskredvarslingen er å unngå skredterreng de neste dagene.

De siste dagene har flere snøskred blitt utløst av skiløpere i Sør-Norge, melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding 29. desember 2022.

Både ved Gaustadtoppen og Lemonsjøen har det oppstått slike skred. Snøobservasjoner i Varsom-appen viser også faretegn som drønn og skytende sprekker.

Dette betyr at det er lett å løse ut skred.

Tidlig på sesongen kan også oppstikkende stein og terrengfeller føre til at små skred er farlige

Ingrid Skrede, vaktleder i NVEs snøskredvarsling.

Unngå skredterreng 

– Du kan gjerne dra ut på tur, men planlegg turen utenom skredterreng, sier Ingrid Skrede, vaktleder i NVEs snøskredvarsling.

I flere regioner varsles det at skred som løsner kan bli middels store (såkalt størrelse 2 skred), eller at skredfaren er moderat. Likevel bør skikjørere være varsomme.

– Husk også at selv middels store skred kan begrave og ta livet av en person. Selv om skredfaren er moderat, er det ikke trygt, forklarer Skrede.

I hele Troms og Vest-Finnmark er det en vanskelig situasjon. Vedvarende svake lag av kantkorn finnes de fleste steder, og enkelte steder kan det være svært lett å løse ut skred, også på lang avstand.

– Det kan være svært vanskelig, om ikke umulig, å vite akkurat hvor man kan påvirke de vedvarende svake snølagene. Derfor er rådet å unngå alt skredterreng, sier Skrede.

Hold deg oppdatert

Lurer du på hvor det er skredterreng kan Varsom-appen være et godt hjelpemiddel. Sjekk også snøskredskolen på Varsom.no. Sjekk detaljene for din region på varsom.no. NVE oppdaterer snøskredvarslene hver dag før klokken 16:00.

Fakta: Noregs vassdrags- og energidirektorat

  • Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar.
  • NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging.
  • NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →