Ukjente tilstander: Norsk-arktisk tundra trues av klimaendringer

> Lesetid: 2 minutter <

Den arktiske tundraen trues av klimaendringer – mer enn andre landområder på kloden.

Temperaturøkningene forventes å gi store og uforutsigbare konsekvenser for økosystemene.

For første gang kommer en samlet vurdering, basert på lange tidsserier og nyutviklet metodikk, av tilstanden til økosystemene for tundra i Norge, melder Miljødirektoratet.

Tilstandsvurderingen er gjort av et bredt sammensatt vitenskapelig fagpanel som har bestått av 20 forskere (økologer og klimatologer).

Forskningen for høyarktisk tundra på Svalbard og lavarktisk tundra i Finnmark gir noen svar. 

  • De levende delene kalles biotiske indikatorer og er de levende organismene slik som planter og dyr.
  • De ikke-levende delene kalles abiotiske indikatorer og er for eksempel temperatur og snøforhold.

Enkelte arktiske rovdyrarter, som fjellrev og snøugle, er nå direkte utrydningstruet.

Rapport om den Arktiske tundraen

I rapporten konkluderer forskerpanelet:

  • Arktiske tundraøkosystemer i Norge har gjennomgått betydelige endringer i de abiotiske forholdene. Grunnen er generelt økende temperaturer, varmere og lengere vekstsesong, kortere snøsesong og oppvarming og tining av permafrost.
  • Konsekvensene av endringene for de biotiske delene i økosystemene er foreløpig begrensede. Både høy- og lavarktisk tundra vurdere på generell basis som å være i god tilstand.
  • Visse biotiske komponenter av økosystemet, særlig i det lav-Arktiske økosystemet i Finnmark, er i endring. Dette bør betraktes som et varsel om at større endringer er under utvikling. Eksempler på dette er nye insektangrep med store vegetasjonskader, lemenår som har blitt sjeldnere og noen arktiske rovdyrarter – slik som fjellrev og snøugle – som nå er direkte utrydningstruet.

Fordi tundraøkosystemene uansett vil være i rask endring, kanskje mot helt ukjente tilstander, mener forskerne som har utarbeidet denne rapporten, at det kan være utfordrende å sette konkrete forvaltningsmål.

De foreslår derfor at det forberedes strategier for å endre utviklingen.

Rapportene om arktis tundra

Norwegian Arctic tundra: a panel-based assessment of ecosystem condition

Panel-based assessment of ecosystem condition (PAEC) as a knowledge platform for ecosystem-based management of Norwegian Arctic tundra

Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →