Vil bevare viktig økosystem: Reetablerer den tapte tareskogen

> Lesetid: < 1 minutt <

Den norske tareskogen forsvinner. Nesten hele tareskogen fra Finnmark til Trøndelag er nedbeitet.

Klimaendringer og overfiske på nøkkelarter på 60- og 70-tallet medførte at kråkeboller fikk fritt spillerom. Dette preger i dag det marine økosystemet langs norske kysten, melder Trefadder i en pressemelding.

Dette har ført til at binding av flere millioner tonn CO2 har gått tapt og artsmangfoldet er svekket.

Trefadder skal i samarbeid med NIVA og Tarevoktere forske på metoder for å reetablere den tapte tareskogen. Nå lanseres Havfadder.

Havfadder skal bidra til forskning og utvikling for å reetablere tareskog i Nord-Norge.

Tareskogen binder CO2

Tareskogen langs norskekysten binder over 13 millioner CO2 i året, det tilsvarer omtrent 25 prosent av norske CO2– utslipp per år.

I tillegg er tareskogen Norges mest produktive økosystem. På en kvadratmeter tareskog kan det leve opptil 100.000 ulike organismer. Denne skogen er viktig for «CO2– regnskapet». Forskning fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) viser at man kan øke karbonfangsten gjennom marine verneområder. Havfadder skal tilrettelegge for reetablering og gjenvekst av tareskog.

Fakta

TREFADDER: Trefadder er Norges største aktør innenfor BIO-karbonfangst (BIO-CCS.). Klimaskogene bygges i samarbeid med grunneiere og skaper arbeidsplasser i distriktene. Trefadder har så langt plantet og sådd over 400.000 trær. Ambisjonen er å plante millioner av trær hvert år noe som over tid vil binde millioner av tonn CO2.

NIVA: Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål. NIVA arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. NIVA kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

TAREVOKTERE: Tarevoktere er en del av et bredere, globalt nettverk av frivillige, ideelle initiativer for gjenoppretting av tareskoger. Organisasjonens mål er å øke bevisstheten om viktigheten av tareskoger.

Merk: Dette innholdet ble publisert for 2 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →