Vinterferie: God is i fjellet, men vær oppmerksom

> Lesetid: 2 minutter <

– Vinterferien starter i flere fylker og mange drar til fjells. I høyden ventes farbare vann med godt føre over hele landet, sier isvarsler Aron Widforss. 

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) minner folk om å være forsiktige. Isen under snøen kan være usikker, tykkelsen kan variere og regulerte vann kommer med en egen uforutsigbarhet.

Isen er aldri helt sikker.

NVE melder om svekket is og overvann i lavlandet.

  • Østlandet: en kald periode har styrket isdekket, og selv om det enkelte dager kan være mildvær forventes isforholdene å være stabile utover uken.  
  • Sør- og Vestlandet: En smelteprosess er godt i gang, noe som fører til at vann lavere enn 500 meter over havet ikke er farbare.
  • Trøndelag og nordover: Isen er farbar på vann helt ned til havnivå, men også her vil regn føre til lokal svekking av isdekket. 

Snødekte vann i høyden

Det er ikke alltid man reflekterer over at man beveger seg over et vann om man er ute på tur med ski eller snøskuter.

Snøen kan skjule farene: Vannstrømmen kan spise opp isdekket fra undersiden. Vær forsiktig på tur. Arkivfoto: Magasinet Villspor

Unngå derfor særlig områder med strøm, som innløp, utløp, trange sund og nes, melder NVE i pressemeldingen.

Sikkerhet: ispigger og kasteline  

– Beveger man seg på islagte vann er det viktig å være flere sammen og sikre seg godt, sier Widforss. 

– Vi anbefaler som et minimum å ha ispigger rundt halsen og kasteline tilgjengelig. Vi anbefaler også isstav eller borr for å sjekke bæreevnen.

Også kraftverksreguleringer kan føre til at isen svekkes, og det er ikke alltid kun ved inntak som isen blir svak. Svake områder er ofte kartlagte og markeres som røde felter på www.iskart.no

  • Detaljert isvarsel for de ulike regionene finner du her: Isvarsling | Varsom.no 
  • Du finner isobservasjoner på iskart.no, hvor du oppfordres til å sende inn egne observasjoner.
  • Du kan også lære mer om is på Isskolen på Varsom.no

Fakta: Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE)

  • har ansvar for å forvalte Norges vann- og energiressurser.
  • ivaretar de statlige forvaltningsoppgavene innen skredforebygging.
  • skal sikre en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdrag, fremme effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystemer og bidra til en effektiv energibruk.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →