550.000 treningsskudd registrert: – For mange jegere starter jakta for alvor nå

> Lesetid: 3 minutter <

Hittil i dette jaktåret har over 150.000 jegere betalt jegeravgiften og over 550.000 treningsskudd er registrert via appen Min jegerdokumentasjon.

Forrige jaktår fikk storviltjegere fritak for kravet om skyteprøve på grunn av vanskeligheter med å gjennomføre prøven under gjeldende smittevernrestriksjoner.

Skyteprøven består av en del med 30 obligatoriske skudd og en del med 5 skudd mot dyrefigur for rifler. For kombivåpen, drilling og dobbeltløpet rifle skal det skytes 3 skudd mot dyrefigur.

Miljødirektoratet har avgjort at i jaktåret 2021/2022 vil det kun bli krav om at siste del gjennomføres. Skyteprøvens første del med krav om 30 skudd bortfaller.

– For mange jegere starter jakta for alvor nå, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Jakt og friluftsliv gir opplevelser i naturen.
Jakt og friluftsliv gir opplevelser i naturen. Foto: Knut Øsmundset

Jegeravgiftskortet er digitalt

Miljødirektoratet har det overordnede ansvaret for å forvalte vilt og utforme regelverket om jakt og fangst. 

– Alle jegere må huske å betale jegeravgifta og ha dokumentasjonen i orden. Dette fikser du raskt og enkelt digitalt på Min jegerside, sier Hambro.

Alle som skal utøve jakt, felling eller fangst i Norge, må betale jegeravgift til staten.

Du logger inn på Min jegerside og betaler jegeravgifta med bankkort eller vipps. Jegeravgiftskortet er digitalt og blir tilgjengelig etter betaling både på Min jegerside og i appen Min jegerdokumentasjon.

Jegeravgiftskortet kan også lastes ned som PDF, lagres på telefonen eller du kan skrive det ut. Ved en eventuell kontroll under jakt, felling og fangst leser oppsynet av QR-koden på kortet.

Mange treningsskudd

Storviltjegere må avlegge skyteprøve før jakta. Til nå er det avlagt 96.000 skyteprøver som er dokumentert med appen Min jegerdokumentasjon.

På grunn av smittevernbegrensninger, frafalt i år første del av kravet til skyteprøven med obligatoriske skudd. Likevel viser statistikken at det er dokumentert over 550.000 treningsskudd. Oppdatert informasjon finnes i Brønnøysundregistrene.

– Det er gledelig, men ikke overraskende at så mange jegere ønsker å sikre at skyteferdighetene er gode nok. Vi opplever at norske jegere generelt er opptatt av sikkerhet og dyrevelferd når de er på jakt, sier Hambro.

Statistikken viser kun skyting som er dokumentert digitalt ved bruk av app på skytebanen. Miljøverndirektoratet har ikke tall for de jegerne som bruker vitnemål på papir for å dokumentere skyteprøve.

Selv om det gis fritak for 30 obligatoriske skudd i selve skyteprøven, oppfordrer vi jegere til å besøke skytebanene og trene der dette er mulig

Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet

Etter at jegerne tok i bruk appen Min jegerdokumentasjon for å dokumentere bestått skyteprøve har vi nå for første gang fått statistikk over hvor mange obligatoriske skudd og skyteprøver som gjennomføres av de ulike arrangørene.

Det er trolig avfyrt mange flere obligatoriske skudd enn det som er registrert, siden det ikke er krav om obligatoriske skudd dette jaktåret.

Jegerregisteret i Brønnøysundregistrene oppdateres daglig. Skjermbilde: Brønnøysundregistrene

Begrenset skyteprøve skal frigjøre kapasitet

Fritaket fra kravet om 30 obligatoriske skudd reduserer behovet for oppmøte på skytebanene, da det ikke vil være pålagt å møte på skytebanen to ganger for å gjennomføre skyteprøven.

– Med regjeringens plan for gradvis gjenåpning av samfunnet vil det fortsatt være nasjonale og lokale smitteverntiltak i perioden skyteprøven skal gjennomføres. Vår vurdering er at en begrenset skyteprøve vil frigjøre kapasitet på skytebanene og være den beste løsningen for å sikre at jegere får kontrollert våpen og ammunisjon før jakta, samt at vi sikrer nødvendige skyteferdigheter, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Godkjent: Sølvmerket i elgskyting og skyteprøve for bjørnejegere

– Miljødirektoratet har hatt dialog med skyteprøvearrangørene Det frivillige Skyttervesen og Norges Jeger- og Fiskerforbund, og mener det vil være mulig å avlegge den reduserte skyteprøven for alle, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Sølvmerke i elgskyting og bestått skyteprøve for bjørnejegere godkjennes som skyteprøve og disse er også fritatt kravet om 30 obligatoriske skudd.

Vår vurdering er at en begrenset skyteprøve vil frigjøre kapasitet på skytebanene og være den beste løsningen for å sikre at jegere får kontrollert våpen og ammunisjon før jakta.

Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet
Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →