Allemannsretten: Stadig flere bygninger i strandsonen

> Lesetid: 2 minutter <

I 2021 ble 1398 søknader om nye bygninger i strandsonen innvilget.

– Strandsonen er utrolig verdifull for friluftslivet, og det er helt essensielt for allemannsretten at kysten er tilgjengelig for flest mulig, sier Audun Bringsvor, generalsekretær i Norsk Hyttelag i en pressemelding.

De 1398 søknadene tilsvarer en økning på 53 prosent sammenlignet med 2020. Blant byggene som ble reist i strandsonen mellom 2020 og 2021, var 448 av disse nye hytter.

Tallene fra SSB viser at mange søknader om bygging i strandsonen blir innvilget, melder Norsk Hyttelag i en pressemeldingen.

Forbud mot bygging

I Norge er det et byggeforbud i 100-metersbeltet langs strandsonen. Forbudet er ment å ivareta allemannsretten og beskytte det verdifulle området mot utbygging.

– Vi forstår godt at de som har hytter med strandlinje ønsker å beholde så mye som mulig av privatsfæren sin, men da er det ekstra viktig at kommunene er restriktive med å privatisere stadig nye områder, understreker Bringsvor.

– Det er lett å forstå hvorfor folk vil bygge og bo i strandsonen. Samtidig er allemannsretten en stor og viktig del av det norske friluftsliv og den norske hytteopplevelsen. Jo mer av strandsonen som bygges ut, desto mer svekkes allemannsretten, sier Bringsvor.

Strandsonen og friluftsliv

For å få en bedre forståelse av hva som bygges og hvor, har markedsplassen Byggstart.no utført en analyse av SSBs nye tall for Norsk Hyttelag.

– Når det kommer til bygging i strandsonen, opplever vi at det er stor forskjell på hvordan byggeforbudet praktiseres i ulike deler av landet, forteller Andreas Jebsen, daglig leder i Byggstart.

Her er kommunene som mottok flest søknader om bygging i strandsonen i 2021, og hvor mange de innvilget og avslo:

Kommune, antall søknader / antall søknader innvilget

 • Øygarden: 147 / 124
 • Asker: 140 / 123
 • Lindesnes: 82 / 72
 • Tysnes: 75 / 75
 • Karmøy: 47 / 43
 • Stad: 37 / 37
 • Vågan: 36 / 34
 • Hustadvika: 35 / 30
 • Grimstad: 35 / 20
 • Aure: 32 / 32

Merk: Disse tallene inneholder alle typer bygninger, ikke bare fritidsboliger.

Strandsonen er utrolig verdifull for friluftslivet, og det er helt essensielt for allemannsretten at kysten er tilgjengelig for flest mulig.

Audun Bringsvor, generalsekretær i Norsk Hyttelag

De ti kommunene med flest fritidsboliger i strandsonen (2021):

 • Kristiansand: 2549
 • Kragerø: 2270
 • Øygarden: 2140
 • Lindesnes: 2002
 • Alver: 1935
 • Hvaler: 1887
 • Fredrikstad: 1714
 • Færder: 1673
 • Asker: 1556
 • Larvik: 1405
I Norge er det et byggeforbud i 100-metersbeltet langs strandsonen. Forbudet er ment å ivareta allemannsretten og beskytte verdifulle områder mot utbygging. Illustrasjonsfoto: Magasinet Villspor

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →