Villmarken i Norge forsvinner. Naturen og landskapet endres.

> Lesetid: 2 minutter <

Ved starten av 1900-tallet var rundt halvparten av Norges fastlandsareal villmarkspreget. Nå er bare 11,5 prosent av arealet villmarkspreget.

Tidligere hadde Norge store områder med uberørt natur.

I løpet av 30 år, fra 1988 til 2018, ble den villmarkspregede naturen redusert kraftig. Rundt 2080 kvadratkilometer, eller ca. 5,3 prosent, forsvant, melder Miljødirektoratet på sine nettsider.

Villmarkspreget natur er natur som ligger fem kilometer eller mer i luftlinje fra tyngre tekniske inngrep.

Et annet mål er inngrepsfri natur. I januar 2018 lå omtrent 44 prosent av fastlands-Norges areal en kilometer eller mer unna tyngre tekniske inngrep.

Dette regnes som inngrepsfri natur.

Fra 2013 til 2018 ble den inngrepsfrie naturen i Norge redusert med om lag 630 kvadratkilometer.

Tilbakeført natur

Fra 2013 til 2018 ble noen områder tilbakeført til inngrepsfri og villmarkspreget natur.

Dette er første gang siden kartleggingen startet tidlig på 1990-tallet.

Totalt dreier dette seg om ca. 69 kvadratkilometer villmarkspreget natur og ca. 75 kvadratkilometer inngrepsfri natur.

Årsaken er fjerning av større kraftlinjer og veier.

Bygging av veier og vindmøller

De viktigste årsakene til reduksjon i inngrepsfri natur fra 2013 til 2018 var bygging av veier og ulike typer energianlegg.

Energianlegg kan være vannkraft, vindkraft og større kraftlinjer.

Les også: Viktige våtmarksområder trues

Konsekvenser: Naturen og landskapet endres

Store, sammenhengende naturområder er områder som er viktige for naturmangfold, naturopplevelse og klimaet.

Ivaretakelse av uberørt natur avklares i kommunene, først og fremst i arealdelen til kommuneplanen.

Regjeringen forventer at kommunene legger til rette for en bærekraftig utvikling i fjell og utmark.

Utvikling skal ta hensyn til naturmangfold og friluftsliv.

Fakta: inngrepsfrie naturområder

  • Inngrepsfrie naturområder er områder som ligger en kilometer eller mer i luftlinje fra tyngre tekniske inngrep. Veier, jernbanelinjer, vassdragsinngrep og større kraftlinjer er eksempler på tyngre tekniske inngrep.
  • Villmarkspregede områder: Områder fem kilometer eller mer fra tyngre tekniske inngrep.
  • Inngrepsfri sone 1: Områder som ligger mellom tre og fem kilometer fra tyngre tekniske inngrep.
  • Inngrepsfri sone 2: Områder som ligger mellom en og tre kilometer fra tyngre tekniske inngrep.
Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →