Fant mikroplast «over alt» – også i uberørt natur

> Lesetid: 2 minutter <

Nye prøver viser at mikroplast spres over store områder, også i det vi oppfatter som uberørt natur. På Svalbard ble det funnet mikroplast i luft- og nedbørsprøver.

Mikroplast finnes i kystvann, innsjøer, luft og nedbør i hele Norge.

‒ Det bekymrer oss at vi finner mikroplast over alt hvor vi undersøkte, til og med på steder så lite påvirket av menneskelig aktivitet som i lufta høyt over Ny-Ålesund på Svalbard, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro i en pressemelding.

Det er mange kilder til mikroplasten:

  • slitasje fra bildekk
  • gummigranulat fra kunstgressbaner
  • nedbrytningsprodukter fra plastforsøpling
  • syntetiske stoffer fra klær.

Miljødirektoratet startet i 2021 opp et nasjonalt overvåkingsprogram for mikroplast. Den første rapporten er klar nå. Den er utarbeidet av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for luftforskning (NILU) på oppdrag fra av Miljødirektoratet.

Konsentrasjoner av mikroplast på hvert enkelt sted var nokså lav, men den store spredningen og de potensielle skadevirkningene for natur og mennesker gir grunn til å følge utviklingen nøye.

Miljødirektør Ellen Hambro
Søppel i naturen utgjør en fare for miljøet, dyreliv og mennesker. Arkivfoto: Magasinet Villspor

Spredning og skadevirkninger

Resultatene bekrefter at mikroplast spres over store områder og også kan havne i uberørt natur.

Konsentrasjonen av mikroplast var fire ganger høyere i Sør-Norge enn på Svalbard. Dette skyldes antagelig større nedbørsmengde og påvirkning fra luftmasser fra kontinentet.

Forskere har vist at mikroplast kan gi falsk metthetsfølelse eller indre skader hos dyr som spiser den. Det er påvist mikroplast i blodet til mennesker og i morsmelk.

‒ Det er store kunnskapshull knyttet til kilder, spredning og effekter på mennesker og dyr av mikroplasten. Overvåkingsprogrammene bidrar til å få mer kunnskap, sier Ellen Hambro.

Mål: Stanse all plastforurensing innen 2040

I EU pågår det innføring og skjerping av flere regelverk om spredning av plast. I FN er det forhandlinger for å få på plass global avtale for å redusere plastforurensningen i verden innen 2024.

‒ Norge leder en høyambisjonskoalisjon hvor målet er å stanse all plastforurensing innen 2040. Det krever kunnskap om kilder og spredning av plasten og effektive tiltak i hele plastens livsløp, sier Hambro.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →