Får 250.000 kroner til utvikling: Turportalen ut.no skal bli bedre

> Lesetid: < 1 minutt <

Ut.no inneholder nå over 16.000 turforslag med rutebeskrivelser og informasjon. Det er flere millioner søk i portalen hvert år.

Statskog bidrar nå med 250.000 kroner for å videreutvikle den digitale plattformen. De har tidligere bidratt med en halv million kroner i utviklingsstøtte til Ut.no.

– Inspirasjonen og planleggingen starter som regel på mobilen, sier kommunikasjonssjef i Statskog, Trond Gunnar Skillingstad i en pressemelding.

Digital planlegging, analoge opplevelser

Turportalen er en tjeneste fra Den Norske Turistforening, i samarbeid med Statskog, Friluftsrådenes Landsforbund, Miljødirektoratet og Kartverket.

– Den digitale inngangen til helsebringende, analoge friluftsopplevelser blir stadig viktigere, sier Trond Gunnar Skillingstad.

Streken på skjermen, stien i terrenget: Planleggingen starter ofte digitalt. Opplevelsen er analog. Foto: Magasinet Villspor

Fakta: Statskog

  • Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.
  • Statskog SF er et statsforetak som forvalter statlige skog- og fjelleiendommer i Norge.
    Kilde: Wikipedia / Statskog

Fakta: Den norske turistforening (DNT)

  • Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med over 300.000 medlemmer og ca. 550 hytter.
  • Organisasjonen består av 56 medlemsforeninger med tilknyttede lokallag.
  • DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier.
    Kilde: DNT

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →