– Flere har nok blitt mer bevisste på at tap av natur også er et problem her i Norge

> Lesetid: < 1 minutt <

Tall fra Ipsos viser at andelen som mener det bygges for mye i naturen har økt de siste to årene. Halvparten av de spurte svarer nå at det tillates for mye nedbygging.

Den nasjonale undersøkelsen viser at andelen som mener at det tillates for mye utbygging i naturen har økt fra 41 prosent i 2021 til 50 prosent i dag.

– Flere har nok blitt mer bevisste på at tap av natur også er et problem her i Norge, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

– Friluftsliv og naturopplevelser betyr svært mye for de aller fleste av oss, men dessverre viser kartlegginger at naturen er i dårligere tilstand enn på lenge.

Hytter, veier og anlegg overtar

Før hadde Norge flere store områder med inngrepsfri natur. Disse blir det stadig færre av. 

Villmarka som en gang utgjorde rundt halvparten av landet, utgjør nå kun 11,5 prosent.

Hovedtrusselen mot den intakte naturen, både globalt og her i Norge, er menneskeskapte endringer som følge av bygging av blant annet hytter, veier og energianlegg.

Generalsekretær Bente Lier i Norsk Friluftsliv. Foto: Norsk Friluftsliv / pressemelding

Fakta: Norsk Friluftsliv

  • En fellesorganisasjonen for de 18 store frivillige friluftslivsorganisasjonene, med over 950.000 medlemskap og flere enn 5000 lag og foreninger.
  • Norsk Friluftsliv arbeider for et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.
  • Norsk Friluftsliv arbeider for å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.
  • Norsk Friluftsliv fremmer saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper..

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →