Flere hjortedyr må testes for skrantesjuke

> Lesetid: < 1 minutt <

17.584 hjortedyr ble testet for skrantesyke i 2022. Myndighetenes mål om testing av 19.000 hjortedyr ble dermed ikke innfridd.

Forskerne er trygge på at forekomsten av skrantesjuke (CWD) er lav i Norge. Fortsatt prøvetaking av et stort antall dyr er likevel helt avgjørende for å kartlegge forekomst av sykdommen, melder Norsk institutt for naturforskning (NINA) i en pressemelding.

Villrein rammes av klassisk CWD

Ei åtte år gammel villreinsimle fra Hardangervidda fikk påvist klassisk CWD i fjor. Det ble påvist tre tilfeller av atypisk CWD. Atypisk CWD er en variant av sykdommen som antas å ikke smitte mellom levende dyr. Så langt er den kun påvist hos gamle elg og hjort.

Klassisk CWD er så langt kun påvist hos villrein.

– Dersom andelen felte dyr med prøver fra både lymfeknute og hjerne økes, vil vi raskere kunne få kunnskap om forekomst av CWD, sier Jørn Våge ved Veterinærinstituttet.

Gode prøver omfatter både hjerne og lymfeknuter. I 2022 ble det analysert prøver fra både hjernen og lymfeknuter fra 73 prosent av de undersøkte dyrene.

Totalt 160.000 prøver

Totalt er det tatt over 160.000 prøver siden overvåkingen av skrantesjuke startet i 2016.

Den omfattende overvåkingen gjør at forskerne med rimelig sikkerhet vet at forekomsten av CWD ikke er høy blant hjortedyr i Norge.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →