Gir bort én million kroner til lokale turstier

> Lesetid: 2 minutter <

Tre millioner kroner skal brukes på utbedring og etablering av lokale turstier fra Bryne til Sandefjord.

Det er allerede delt ut to millioner kroner. 1. mars 2023 er søknadsfrist for den siste millionen.

Sparebanken Sør turstimidler er et samarbeid mellom banken og friluftsråd fra Bryne til Sandefjord, skriver friluftsrådene på sine sider

Turstimidlene skal brukes til å anlegge nye turstier eller oppgradere eksisterende. En jury vurderer søknadene og innvilger inntil 50 prosjekter pr. år. Grensen oppad for tildelt beløp er 100.000 kroner.

For å søke midler er det flere krav, blant annet:

 • Må være et frivillig lag og/eller en forening, lag og foreninger i friluftsrådenes eierkommuner prioriteres.
 • Må ha en tursti som skal utbedres eller anlegges i området fra Bryne i vest til Sandefjord i øst.
 • Må ha en realistisk fremdriftsplan og god gjennomføringsevne.

22. mars blir det kjent hvilke prosjekter som har fått tildelt midler i 2023.

På vei innover i skogen, på tydelig sti.
På tur på sti. Arkivfoto: Magasinet Villspor

Vi går på turer i nærområder, og vi oppsøker nye turområder. Noen går på rusletur, mens andre løper en tur. Vi vet at de ulike turstiene blir brukt av mange.

Midt-Agder Friluftsråd

Turstiprosjekter 2021 og 2022:

Blant 57 innsendte søknader i 2022 ble det bevilget midler til 31 lag og foreninger. Blant 70 innsendte søknader i 2021 ble det bevilget midler til 23 lag og foreninger. Det ble gitt én million kroner i støtte i 2021, det samme i 2022.

Lag og foreninger uten tilknytning til Friluftsrådene

 • Kragerø frivilligsentral: Kragerø Turlag: 55.000 kr.
 • DNT Tønsberg og Omegn: 35.000 kr.
 • Helle & Skarbo Velforening: 10.000 kr.

Jæren Friluftsråd                                                                      

 • Orre Idrettslag: 50.000 kr.
 • Varhaug IL: 30.000 kr.
 • Lions Club Hå: 20.000 kr.

Grenland friluftsråd:

 • Frivillig Gulset (Gulset Nærmiljøsenter:) 70.000 kr.
 • IF Pors: 50.000 kr.
 • DNT Telemark avd. Skien Turlag: 42.560 kr.
 • Siljan Turlag: 27.500 kr.
 • Bergsbygda velforening: 8000 kr.
 • Høidalen, Sætre og Åsland kulturhistoriske forening: 75.000 kr.
 • Gautefall Turlag: 30.000 kr.

Friluftsrådet Sør

 • Tverdalsøy vel: 60.000 kr.
 • Helleheia Velforening: 45.000 kr.
 • Gautefall- og Heimdalsheia stilag: 40.000 kr.
 • Storelva elveeierlag: 40.000 kr.
 • Grendelaget Vestøl Vel Vestølmarka Turløyper: 25.000 kr.
 • Marivold Vel: 20.000 kr.
 • Hoves venner: 15.000 kr.
 • Nissedal helselag: 10.000 kr.
 • Buøyas venner: 30.000 kr.
 • Normannvik vel: 30.000 kr.
 • Eidbo krets vel, Turstigruppa: 30.000 kr.
 • Urheia velforening: 30.000 kr.
 • Eide Sognelag: 30.000 kr.
 • Nes Verk Vel: 25.000 kr.
 • Vedlausfjell og Slokedalsfjell løypelag: 25.000 kr.
 • Slaabervigs Venner: 20.000 kr.
 • Båtbyggeriene på Moen: 20.000 kr.
 • Hoves venner: 10.000 kr.
 • Tangen grendelag: 10.000 kr.

Midt-Agder friluftsråd                                                          

 • Snig Velforening: 71.440 kr.
 • Randesund Idrettslag: 70.000 kr.
 • Finsland – Toppen av Kristiansand: 60.000 kr.
 • SSK Oddersjaa: 60.000 kr.
 • Bykle Idrettslag: 53.500 kr.
 • Hyllebakken velforening: 2000 kr.
 • I.K. Gimletroll, løypeutvalg: 80.000 kr.
 • Østerland Laksefiskeri Velforening: 60.000 kr.
 • Kvarstein idrettslag: 30.000 kr.
 • Vennesla turstigruppe: 25.000 kr.
 • Evje og Hornnes sogelag: 25.000 kr.
 • Vennesla Speidergruppe: 22.500 kr.
 • Øyslebø Vel: 17.500 kr.

Lister friluftsråd                                                                       

 • Konsmo Idrettslag: 60.000 kr.
 • Berg Kollemo Stiftelse: 50.000 kr.
 • Eiken idrettslag: 55.000 kr.
 • Lyngdal Rotary Klubb: 25.000 kr
 • Farsund Frisbeegolfklubb: 25.000 kr.
 • Kvinesdal Historielag: 10.000 kr.

Dalane friluftsråd                                                                    

 • Bjerkreim Jeger og Fiskerforening: 77.000 kr.
 • Rundevoll Velforening: 43.000 kr.
 • Stavanger Turistforening: 60.000 kr.

Lag og foreninger bidrar med store mengder samfunnsnyttig dugnadsinnsats år etter år. Denne frivilligheten kommer til stadighet befolkningen til glede og nytte.

Midt-Agder Friluftsråd

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →

1 thought on “Gir bort én million kroner til lokale turstier

Comments are closed.