Mange drukningsulykker: Bare 6 av 10 oppgir at de kan svømme 200 meter

> Lesetid: 2 minutter <

I løpet av første halvår i 2021 omkom 29 personer i veitrafikken. 39 personer druknet. 2021 kan bli året flere omkommer i drukningsulykker enn i trafikkulykker. Det har ikke skjedd tidligere.

Bare 6 av 10 voksne nordmenn oppgir at de kan svømme 200 meter eller lenger, ifølge en ny undersøkelse utført for Redningsselskapet og Norges Svømmeforbund.

For å bli ansett som svømmedyktig skal en person blant annet være i stand til å svømme 200 meter. I den ferske undersøkelsen om voksne nordmenns svømmeferdigheter svarer kun 64 % over 18 år at de kan svømme 200 meter. Tilsvarende tall i Danmark og Sverige er henholdsvis 73 % og 86 %.

–  Dette er tall som samsvarer med drukningsstatistikken, som viser at flere omkommer av drukning i Norge enn i våre naboland, sier Tanja Krangnes, fagleder for drukningsforebygging i Redningsselskapet (RS) i en pressemelding.

Dårligst i Norden

To menn omkom etter en kanovelt i juni. Flere har falt over bord. Ulykker skjer også ved fall fra land eller i forbindelse med bading eller svømming.

Før sommeren ble også svømmeferdighetene til norske 10-åringer undersøkt. Den undersøkelsen viste at bare 4 av 10 kan svømme 200 meter. Også det er soleklart dårligst i Norden.

–  Å tilegne seg gode svømme- og livredningsferdigheter tidlig, samt å kunne vurdere risiko forbundet med vannaktiviteter, er helt avgjørende for å komme nærmere visjonen om at ingen skal drukne, sier Krangnes.

Svømmeundervisning redder liv

Over halvparten av foreldrene som har svart på undersøkelsen mener at barna i hovedsak bør lære å svømme i skoletiden.

Samtidig oppgir kun én av fire at de selv gjorde nettopp det; Lærte å svømme mens de gikk på skolen.

–  Å lære å svømme som barn kan ikke være avhengig av sosioøkonomisk bakgrunn og om foreldrene selv er svømmedyktige. God svømmeundervisning i skolen vil redde liv, sier Jan Kjensli, utviklingskonsulent i Norges Svømmeforbund (NSF).

Frivillige vil bidra

Både NSF og RS ber nå skoleeierne om å sørge for at lærerne får den kompetansen de trenger, og at det settes av nok timer til å gjøre alle elevene svømmedyktige.

–  Frivillige organisasjoner bidrar gjerne med både kurs for lærerne og undervisningsopplegg, sier Kjensli.

Flere omkommer av drukning i Norge enn i våre naboland

Tanja Krangnes, fagleder for drukningsforebygging i Redningsselskapet (RS)
Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →