Norsk Kennel Klub: Husk båndtvangen fra 1. april

> Lesetid: 2 minutter <

Mandag 1. april trer den landsdekkende båndtvangen i kraft. Norsk Kennel Klub oppfordrer hundeeiere til å opptre ansvarlig og overholde båndtvangen.

Den ordinære landsdekkende båndtvangen strekker til og med 20. august, og gjelder for alle hunder, uavhengig av rase, størrelse og brukstype, skriver Norsk Kennel Klub (NKK) i en pressemelding.

Det er presisert at båndtvang betyr at hunden skal være fysisk i bånd, eller forsvarlig inngjerdet. Det er ikke tilstrekkelig at hunden er under kontroll og i følge med eieren.

Båndtvangen er innført for å beskytte velferden til vilt og deres avkom.

Dyrelivet er ekstra sårbart fra april til august, og hunder skal derfor holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet i denne perioden.


Hundeholderen skal påse at hunden ikke farer mot, hopper på, forfølger eller stiller seg i veien for folk som ikke godtar dette. Har en hund dette for vane, skal den bli holdt i bånd som er åpne for allmenn ferdsel.

NKK-akademiet

Hunden trenger å være hund

Naturlig atferd for en hund er å kunne løpe fritt.

Dyrevelferdsloven sier tydelig at det er hundeeiers ansvar å sørge for at hunden skal kunne utøve naturlig atferd.

Samfunnet må gjøre det mulig for eieren å gjøre dette, skriver NKK i pressemeldingen. Egne friområder for hund er derfor et viktig innslag i hundevelferden, og Norsk Kennel Klub vil arbeide for at flest mulig hunder skal få tilgang til dette.

NKK mener at hver enkelt kommune skal vise et ansvar, og selv sørge for at de har et tilbud til hunder og hundeeiere. Særlig gjelder dette de kommunene som har utvidet båndtvangsreglene.

Båndtvang: Med hund i bånd på tur. Arkivfoto: Magasinet Villspor

Vil du lære mer om båndtvang? Ta NKKs digitale «båndtvangkurs» her.


I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

Hundelovens §6

Fakta: Lov om forsvarlig hundehold (hundeloven)

 • Hundeloven er en norsk lov som samler alle bestemmelser om hundehold i én lov.
 • Loven har som formål å bidra til å fremme et aktsomt hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden.
 • Loven skal bidra til å forebygge at hunder kan forårsake skader eller ulemper i samfunnet.
 • Loven skal fremme god dyrevelferd og respekt for og kunnskap om hunder.
 • Loven presiserer at hunder har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. 
  Kilde: Store norske leksikon og Lovdata

Fakta: Norsk Kennel Klub (NKK)

 • Norsk Kennel Klub (NKK) er hovedorganisasjonen for hundeinteressene og hundeeierne i Norge bestående av selvstendige klubber og forbund.
 • NKK er en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig organisasjon.
 • NKK har det overordnede ansvar for hundeavl og hunderaser i Norge, men forvaltningen av den enkelte rase delegeres til de respektive raseklubber.
  KIlde: NKK

Hundeholderen skal opptre hensynsfullt. Utenom båndtvangstider kan hunder bare være løse under tilsyn og kontroll som i størst mulig grad forebygger og forhindrer skader på eller ulemper for mennesker, husdyr, tamrein, vilt eller eiendom

Hundelovens §4

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →