Ørreten sliter i Gjende. Trolig rammet av klimaendringer.

> Lesetid: 2 minutter <

Vanntemperaturen går opp. Ørreten i Gjende er mager, og det er færre av den.

Bresmelting gir mindre sikt i Gjende. Dette hindrer fiskens matjakt.

– De siste årene har det kommet bekymringsmeldinger om ørreten i Gjende, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Fangstene har gått merkbart ned, og fisken har til dels vært mager.

Miljødirektør Ellen Hambro

Eneste fiskeart i Gjende

I en ny rapport finansiert av Miljødirektoratet, har Norsk institutt for naturforskning (NINA) gått gjennom alle tilgjengelige fiskedata fra Gjende helt tilbake fra tidlig på 1900-tallet.

Materialet omfatter både vitenskapelige undersøkelser og observasjoner gjort av fiskere.

Ørret er eneste fiskeart i det høytliggende vannet, som ligger nesten 1000 meter over havet i hjertet av Jotunheimen.

Sliter med sikten

Rapporten konkluderer med at økt avsmelting fra breene har medført mer breslam og mindre sikt i vannet i Gjende. Fisk bruker synet for å finne mat, og ørreten i Gjende er kjent for å beite på planktonkrepsdyr som lever i de frie vannmassene i innsjøen. Mindre sikt vil derfor være negativt for fiskens jakt på mat.

Utsikt mot Gjendesheim og Gjendeosen med Gjendebåtene. Gjendesheim serverer lokal mat. De siste årene er det blitt mindre fisk i Gjende.

Vanntemperaturen i utløpet av Gjende har ifølge rapporten økt med 2,5 grader i august måned i perioden 1995-2020.

Rapporten trekker også frem at Gjendeflua, en insektart av knottfamilien som ørreten spiser mye av, er blitt sterkt redusert de senere årene.

Dermed blir det færre ørret og magrere fisk.

– Dette har vært situasjonen særlig etter 2018. Nå bekreftes observasjonene om den negative utviklingen for ørreten i Gjende, sier Hambro.

Gjende overvåkes

Gjende er med i Miljødirektoratets overvåkingsprogram for store innsjøer, kalt Økostor.

Opp Besseggen, med utsikt tilbake mot Memurubu. Gjende til venstre, Bessvatnet til høyre.

– Utviklingen for ørretbestanden i Gjende vil bli fulgt opp av Miljødirektoratet i årene framover. De siste års utvikling i Gjende er svært viktig å følge med på i lys av de pågående klimaendringene, sier Hambro.

Temperaturutviklingen i høyfjellet og rekordstor bresmelting er elementer som påvirker de økologiske forholdene i høyfjellssjøer som Gjende.

Miljødirektør Ellen Hambro

Fakta: Økostor

  • Programmet består av basisovervåking av store og betydelige vannforekomster og grensevassdrag.
  • Et eget overvåkingsprogram for store innsjøer med fokus på å fastsette økologisk tilstand og ferskvannsøkologisk utvikling.
  • Utvalgte sjøer overvåkes årlig for å kunne følge med på langsiktige endringer, f.eks. i klima.
  • Programmet omfatter overvåking av vannkjemi, planteplankton, dyreplankton, vannplanter og bunndyr.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →