Tilstanden i Gjende trolig forverret av bresmelting i Jotunheimen

> Lesetid: < 1 minutt <

En rapport om økologisk tilstand i ni av Norges største innsjøer viser forverret tilstand i Gjende og Snåsavatnet, og urovekkende trend for Mjøsa.

– Den nye rapporten bekrefter en urovekkende utvikling i Norges største innsjø Mjøsa, med økt tilførsel av fosfor fra blant annet jordbruk og avløp fra husholdninger, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i en pressemelding. – Dette skaper økt algevekst, som kan være uheldig for både drikkevann, badevann, fisk og annet liv i innsjøen.

– Viktige resultater 

For å følge med på utviklingen av den økologiske tilstanden i Norges største innsjøer overvåker Miljødirektoratet  26 av disse, gjennom programmet Økosystemovervåking i store innsjøer (ØKOSTOR). 

En ny rapport fra forskningsinstituttene NIVA og NINA tar for seg ni av innsjøene, og konkluderer med at tilstanden er for dårlig i tre av dem. Dette gjelder innsjøene Gjende ved Besseggen, Snåsavatnet i Trøndelag og Mjøsa. 

Gjende, Gjendesheim – og Øvre Sjodalsvatnet i bakgrunnen.

I de tre innsjøene som kommer dårlig ut i rapporten er det ulike årsaker til problemene. Mens problemene i Mjøsa kan motvirkes gjennom å sikre mindre tilførsel av nitrogen og fosfor fra avløp og jordbruk til innsjøen, er det mindre klart hva man kan gjøre i de to andre.  

I Gjende ved Besseggen har man målt høyt innhold av fosfor, som man antar kan skyldes økt bresmelting i Jotunheimen. 

–  Det smeltede brevannet inneholder fosfor. Foreløpig er vi usikre på i hvilken grad dette reelt bidrar til overgjødsling og forverrer den økologiske tilstanden, så det negative resultatet for Gjende i denne rapporten er noe usikkert. Vi vil følge nøye med på utviklingen fremover, sier Hambro.  

Merk: Dette innholdet ble publisert for 2 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →