Verdens miljødag 5. juni 2021: Restaurering av natur

> Lesetid: < 1 minutt <

FN ser behovet for å restaurere natur. Verdens miljødag 5. juni markerer starten på denne satsingen.

Over hele verden trues natur og økosystemer av menneskelig aktivitet, melder Stiftelsen Miljømerking i Norge – Svanemerket.

Økosystemene (naturen) gir oss alt vi trenger for å leve: Mat, frisk luft, rent vann, ressurser til å lage alt vi behøver og ikke minst gir den oss fantastiske opplevelser. Jo sunnere økosystemer, jo bedre liv for alle.

Noen eksempler på at økosystemene er viktige:

  • Halvparten av verdens GDP (brutto nasjonalprodukt) avhenger av natur. Hver dollar brukt på restaurering skaper opp til 30 dollar i økonomiske gevinster
  • Skogene skaffer drikkevann til 30 % av verdens største byer, og nesten 70 % av alle pattedyr bor i dem
  • Minst 2 milliarder mennesker er helt avhengige av jordbrukssektoren, særlig gjelder dette fattige som bor på landsbygda
  • Myrområder lagrer nesten 30 % av alt karbon som er i jorda
  • Gate-trær gir mellom 0,5-2 grader lavere temperatur når sommeren er på sitt varmeste, dette nyter minst 68 millioner mennesker godt av

Naturpanelets rapport (2019) viste at 50 prosent av økosystemene på jorda har blitt ødelagt de siste 50 årene. Derfor handler Verdens miljødag 2021 om å restaurere natur.

Verdens miljødag markerer også starten på FNs tiår for restaurering av natur.

Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →