–  Vi er glade for at laksefisket i elv i fjor tok seg opp

> Lesetid: < 1 minutt <

I 2022 ble det fanget 380 tonn laks i elv, 24 prosent mer enn i 2021.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har publisert den nasjonale statistikken for fangst av laks, sjøørret og sjørøye i elv.

2021 var et år med historisk lave fangster. 2022 var litt bedre.

–  Vi er glade for at laksefisket i elv i fjor tok seg opp etter tidenes dårligste fiske året før, sier miljødirektør Ellen Hambro i en pressemelding.

Fangsten ligger likevel et godt stykke under gjennomsnittet for de 10 siste årene, som er 411 tonn. 

–  Samtidig som det er positivt at laksefisket gikk opp i fjor ser vi at innstramningene i fisket som vi innførte fra 2021 er nødvendige, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

– Vi har over tid vært bekymret for at færre laks enn tidligere overlever oppholdet i havet og kommer tilbake til elva. Dette bekymrer oss fremdeles.

Klimaendringer påvirker fisket 

Agder skiller seg ut fra resten av landet med en nedgang i laksefangsten i elv på 24 prosent.

I dette fylket har det ikke vært fisket med faststående redskap i sjø de siste to årene, slik at man kunne forventet noe mer fisk opp i elevene og dermed høyere fangsttall.

En viktig faktor var den lange tørkeperioden som preget sommeren sør i landet.  

–  Lite vann i elvene påvirket ikke bare strømprisene, men også hvor mye fisk som klarte å ta seg opp i elvene i fiskesesongen. Dette er et konkret eksempel på hvordan klimaendringer påvirker fisket og naturmangfoldet, sier Ellen Hambro. 

Også i sjølaksefisket gikk fangsttallene for atlantisk laks opp fra 98 tonn i 2021 til 134 tonn i fjor, viser SSB-tall.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →