Over 124 millioner kroner til aktiviteter

> Lesetid: 2 minutter <

Voss kajakklubb har fått 60.000 kroner til ungdomspadling, DNT Gjøvik og omegn har fått 507.657 kroner til friluftsløft for barn og unge og Troms turlag har fått 37.560 kroner til sitt klatreprosjekt.s

Gjensidigestiftelsen har innstilt over 124 millioner kroner til prosjekter under utlysningen «Aktiv fritid for alle». Det er stort spenn i prosjektene som strekker seg fra 30.000 kroner og opp til de største prosjektene som har fått innvilget 600.000 kroner. 

Stiftelsen mottok 1720 søknader. Totalt fikk 692 prosjekter over hele landet innvilget støtte.

– For oss er frivilligheten viktig som en muliggjører for aktivitet for alle, så det å kunne bidra på akkurat dette området for 2023 føles veldig godt, sier prosjektleder for utlysningen i Gjensidigestiftelsen, Trine Vekseth.

To år med pandemi har satt dype spor i frivilligheten, og nå ønsker vi å bidra der vi kan for å bygge den opp igjen.

Ingrid Lorange, administrerende direktør i Gjensidigestiftelsen
Deler ut penger: – Målet har vært at flere skal få delta i organiserte fritidstilbud i lokalmiljøet, som deltakere og frivillige, sier Ingrid R. Lorange, administrerende direktør i Gjensidigestiftelsen. Foto: Paal Mork-Knutsen / pressemelding

Mange organisasjoner har trådd skikkelig til under pandemien, samtidig har de støtt på utfordringer rundt frafall av frivillige og sikring av stabil økonomi.

Avlyste aktiviteter

– Rundt 80 prosent av organisasjonene har måtte avlyse inntektsgivende aktiviteter som loppemarked, basarer og lotteri, og mer enn 70 prosent har avlyst øvninger og treninger, forklarer Ingrid Lorange, administrerende direktør i Gjensidigestiftelsen.

Dette var noe av bakgrunnen for at Gjensidigestiftelsen for andre år på rad har satt av en betydelig sum til utlysningen «Aktiv fritid for alle». Formålet er å skape fritidstilbud hvor alle mellom 1-110 år kan være med.

Gjensidigestiftelsen støtter tiltak som bidrar til gode oppvekst- og levevilkår, forebygging av ulykker og skader, felles beredskap, matglede, god fysisk og psykisk helse, møteplasser og arenaer for mestring og inkluderende felleskap.

Neste frist for å søke støtte: Mars 2023.

Fakta: Gjensidigestiftelsen

  • Gjensidigestiftelsen er Norges største finansstiftelse og hovedeier i Gjensidige Forsikring ASA med 62,24 prosent av aksjene.
  • I tillegg deler stiftelsen ut støtte til tiltak innen trygghet og helse der målet er at flest mulig skal leve gode liv i et trygt samfunn.
  • Siden 2007 har stiftelsen bidratt med mer enn 2,7 milliarder kroner til flere enn 8500 prosjekter. 
    Kilde: Gjensidigestiftelsen
Penger til opplevelser: Kajakkpadling. Foto: Magasinet Villspor

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →